Source code for rastervision.pipeline.verbosity

[docs]class Verbosity: """Verbosity level for the sake of logging.""" QUIET = 0 NORMAL = 1 VERBOSE = 2 VERY_VERBOSE = 3 DEBUG = 4
[docs] @staticmethod def get() -> 'Verbosity': """Get the verbosity from RVConfig.""" from rastervision.pipeline import rv_config_ as rv_config return rv_config.get_verbosity()